Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/16

Līgumcena: 
39 480,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ABC Software"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 14 Novembris, 2012 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 20 Novembris, 2012 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/16
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Kriminālprocesa informācijas sistēmas (KRASS) un Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) funkcionalitātes un datu kvalitātes pilnveidošana
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
2 mēneši līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 29 Oktobris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 18 Septembris, 2012 - 08:45