Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
39% (100 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
7% (17 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
5% (14 balsis)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
40% (104 balsis)
Cits
9% (22 balsis)
Kopējais balsu skaits: 257