Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
40% (43 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
9% (10 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (3 balsis)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
37% (40 balsis)
Cits
10% (11 balsis)
Kopējais balsu skaits: 107