Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/17

Līgumcena: 
16 848,00 LVL latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Lattelecom"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 10 Decembris, 2012 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 14 Janvāris, 2013 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/17
CPV klasifikators: 
72411000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Interneta pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
35 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 3 Decembris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 5 Novembris, 2012 - 16:00