Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/27

Līgumcena: 
15 616,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Analytica"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 17 Decembris, 2012 - 16:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 20 Decembris, 2012 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/27
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās specifikācijas izstrāde administratīvo pārkāpumu uzskaites pilnveidošanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 23 763,11 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 17 Decembris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 12 Novembris, 2012 - 10:00