Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/19

Līgumcena: 
93 898,27 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 30 Novembris, 2012 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/19
CPV klasifikators: 
48200000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas tehniskais atbalsts
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 13 Decembris, 2012 - 09:00
Papildinformācija: 

Sarunu procedūras izvēles pamatojums:
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) rīcībā esošas korporācijas „Lancope, Inc.” ražojuma Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas (turpmāk – Sistēmas) turpmāku sekmīgu ekspluatāciju ir nepieciešama tās StealthWatch® iekārtu un programmatūras komponentu atjaunināšana un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanas līguma pagarināšana līdz 2013.gada beigām. Ņemot vērā, ka Sistēmas ražotājam ir izņēmuma tiesības veikt tās atjaunināšanu un to faktu, ka SIA „iPro” ir vienīgais autorizētais Sistēmas ražotāja pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt tehniska atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumus, Centrs ir nolēmis veikt sarunu procedūru ar SIA „iPro” par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu (2.pielikuma A daļas 7.kategorija).
Ekvivalentas Sistēmas iegāde un ieviešana no jauna, izmantojot jaunākus šī paša vai kāda cita ražotāja produktus, būtu ievērojami dārgāka nekā ekspluatācijā esoša risinājuma atjaunināšana un tehniskā atbalsta līguma pagarināšana, un līdz ar to ir ekonomiski nelietderīga.