Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/3

Līgumcena: 
91 800,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „ABC software” ar apakšuzņēmumu SIA „Lattelecom Technology”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 4 Marts, 2013 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 15 Marts, 2013 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/3
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
SIRENE informācijas sistēmas modernizācija un SIS II pēc migrācijas atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 92 000,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
līdz 2013.gada 30.aprīlim
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 19 Februāris, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 23 Janvāris, 2013 - 11:00