Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/4 EĀRF

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/4 EĀRF
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un saistīto reģistru datubāzu un lietojumu serveru infrastruktūras attīstība
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 132 090,04 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
14 nedēļas no līguma nsolēgšanas
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 1 Februāris, 2013 - 12:30
Papildinformācija: 

Iepirkums ir pārtraukts pamatojoties uz Iepirkumu uzraudības biroja lēmumu.