Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/5 EĀRF

Līgumcena: 
226 014,04 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 15 Maijs, 2013 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 28 Maijs, 2013 - 12:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/5 EĀRF
CPV klasifikators: 
48820000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un saistīto reģistru datu glabātuvju un asmenserveru infrastruktūras attīstība
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 226 198,41 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 10 Maijs, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 21 Februāris, 2013 - 16:00