Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/13 EĀRF

Līgumcena: 
129 770,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Proact IT Latvia”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 14 Jūnijs, 2013 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 27 Jūnijs, 2013 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/13 EĀRF
CPV klasifikators: 
48820000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un saistīto reģistru datubāzu un lietojumu serveru infrastruktūras attīstība
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 132 090,04 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 20 Maijs, 2013 - 15:00
Papildinformācija: 

Pretendenti drīkst iesniegt savus pieteikumus dalībai iepirkumā līdz 2013.gada 3.jūnija plkst. 14:00.