Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Viegli lasīt

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Centrs) ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.
 
Centra darbības mērķis ir palīdzēt tiesībsargājošajām iestādēm un citām kārtības uzturēšanas institūcijām (Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam u.c.) cīnīties ar noziedzību un aizsargāt sabiedrisko kārtību un personu drošību.
 
Lai šādu palīdzību varētu sniegt, Centrs veic sekojošus uzdevumus:
 

  1. Veido un uztur dažādas informācijas sistēmas (datubāzes), galvenokārt, saistībā ar informācijas apstrādi tiesībsargājošā sfērā. Centrs uztur tādās informācijas sistēmas kā Sodu reģistrs, Biometrijas datu apstrādes sistēma un daudzas citas, kurās informāciju par personām, dokumentiem vai notikumiem meklē daudzas valsts un pašvaldību iestādes.
  2. Nodrošina ar informācijas tehnoloģijām, telekomunikācijām un radiosakariem Iekšlietu ministrijas iestādes.  Piemēram, Centrs nodrošina operatīvo dienestu rīcībā esošo rāciju darbību.

Iedzīvotājiem (fiziskām personām) un juridiskām personām Centrs sniedz virkni publisko pakalpojumu saistībā ar informācijas izsniegšanu no informācijas sistēmām, piemēram, izziņas par personu (ne)sodāmību, meklēšanā esošu transportu, izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto) izsūtījumā pavadīto laiku un citu arhīva informāciju. Pilns pakalpojumu saraksts ir atrodams šeit.
Daudzus pakalpojums Centrs sniedz arī elektroniski.