Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/24

Līguma izpildītājs: 
Iepirkuma procedūra ir pārtraukta
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 1 Aprīlis, 2014 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 1 Aprīlis, 2014 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/24
CPV klasifikators: 
30213000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Plāno klientu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 13 200,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
14 dienas no līguma nsolēgšanas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 20 Novembris, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 8 Novembris, 2013 - 13:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru pamatojoties uz apstākļiem, ka ir jāveic izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā un sakarā ar iepirkuma priekšmeta finansējuma avota un apjoma izmaiņām.