Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/26

Līgumcena: 
123 200,00 LVL (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Komercentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 5 Decembris, 2013 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 10 Decembris, 2013 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/26
CPV klasifikators: 
72253000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Axios Assyst tehniskā atbalsta un atjauninājuma piegāde
Iepirkuma daļa: 
Nav attiecināms
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Nav attiecināms
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
31.12.2014.
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 20 Novembris, 2013 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 13 Novembris, 2013 - 13:00
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) rīcībā esošajā lietotāju atbalsta dienesta pakalpojumu un incidentu pieteikumu reģistrēšanas un apstrādes sistēmas Axios Assyst (turpmāk – Sistēma) produktiem, ir nepieciešama to iegāde.
Tā kā, Sistēmas ražotājs ir korporācijas „Axios Systems plc.” un SIA „Komerccentrs DATI grupa” ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt korporācijas „Axios Assyst produktu uzturēšanas pakalpojumus, t.i. sniegt tehniskā atbalsta un atjauninājumu pakalpojumus, tika pieņemts lēmums uzsākt sarunu procedūru ar SIA „Komerccentrs DATI grupa” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.