Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/25

Līgumcena: 
176 545,68 LVL (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Ipro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 5 Decembris, 2013 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 9 Decembris, 2013 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/25
CPV klasifikators: 
48200000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas tehniskais atbalsts uz diviem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav attiecināms
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Nav attiecināms
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
31.12.2015.
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 20 Novembris, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 14 Novembris, 2013 - 13:15
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā esošajā optiskās datu pārraides tīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas StealthWatch® (turpmāk – Sistēma) produktiem, ir nepieciešama to iegāde.
Ņemot vērā to, ka Sistēmas ražotājs ir korporācijas „Lancope, Inc.” un SIA „iPro” ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt korporācijas „Lancope, Inc.” produktu uzturēšanas pakalpojumus, t.i. sniegt tehniskā atbalsta un atjauninājumu pakalpojumus, tika pieņemts lēmums uzsākt sarunu procedūru ar SIA „iPro” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.