Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/31

Līgumcena: 
5 635,08 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Rīga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 12 Decembris, 2013 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Sestdiena, 28 Decembris, 2013 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Arnis Brūvers (67219558, 29133305)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
arnis.bruvers@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/31
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Avaya balss vārteju atbalsta pakalpojumu iegāde uz vienu gadu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 7 000,00 latu jeb 9 960,10 EUR (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
No 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 6 Decembris, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 25 Novembris, 2013 - 15:00