Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/33

Līgumcena: 
1 239 565,65 LVL (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "DPA"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 10 Decembris, 2013 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 12 Decembris, 2013 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/33
CPV klasifikators: 
48000000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Datorprogrammu licenču iegāde Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām
Iepirkuma daļa: 
Nav attiecināms
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Nav attiecināms
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 6 Decembris, 2013 - 10:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 4 Decembris, 2013 - 16:30
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas dienestus ar Microsoft licenču datorprogrammām ir nepieciešama to iegāde.
Ņemot vērā to, ka SIA „DPA” saskaņā ar 2011. gada 22.augusta Microsoft Ireland Operations Limited noslēgto Microsoft Channel Agreement līgumu ir vienīgais Latvijas Republikā reģistrētais un Latvijā uz vietas strādājošs pilnvarotais Microsoft Corporation produkcijas liela mēroga izplatītājs (LAR),ir pamats atzīt, ka Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču iegādes lielapjoma līgumus (t.i., Microsoft Corporation licencēšanas programmu Select, Select Plus, Enterprise Agreement vai Enterprise Agreement Subscription ietvaros) var noslēgt tikai ar SIA „DPA”