Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/27

Līgumcena: 
194 978,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ABC software"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 17 Februāris, 2014 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 17 Februāris, 2014 - 12:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/27
CPV klasifikators: 
48000000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Licenču iegāde Nacionālajai Šengenas informācijas sistēmas migrācijai uz jaunākas paaudzes serverplatformu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 28 Janvāris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 16 Decembris, 2013 - 10:00