Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/4

Līgumcena: 
30 298,63 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „E-pasaule”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 11 Marts, 2014 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 20 Marts, 2014 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/4
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas “DocsVision” atbalsts un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 27 668,45 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 28 Februāris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 17 Februāris, 2014 - 15:45