Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/5

Līgumcena: 
413 223,14 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "RF Serviss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 16 Maijs, 2014 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 23 Maijs, 2014 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/5
CPV klasifikators: 
30125100-2, papildus 30124000-4 un 50314000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu apkope, diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī drukas materiālu iegāde, uzpilde un atjaunināšana Iekšlietu ministrijas dienestos Latvijas teritorijā
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
24 (divdesmitčetru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 28 Aprīlis, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 5 Marts, 2014 - 13:15
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā,iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek pārcelta no 16.04.2014. plkst.10.00 uz 28.04.2014.plkst.10.00