Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/3

Līgumcena: 
63 480,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "DPA"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 28 Maijs, 2014 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 3 Jūnijs, 2014 - 12:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/3
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa tehniskās specifikācijas izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 13 Maijs, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 27 Marts, 2014 - 10:15
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā,iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek pārcelta no 22.04.2014. plkst.10.00 uz 13.05.2014.plkst.10.00