Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/7 ERAF

Līgumcena: 
2 998,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIa "Belss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 30 Aprīlis, 2014 - 09:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 22 Maijs, 2014 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/7 ERAF
CPV klasifikators: 
71320000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju sakaru konteineru elektroietaišu ierīkošanas elektroapgādes būvprojektu izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 10 240,30 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
60 kalendārās dienas no līguma slēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 23 Aprīlis, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 9 Aprīlis, 2014 - 16:00