Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/10 ERAF

Līgumcena: 
14 553,20 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 25 Jūnijs, 2014 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 11 Augusts, 2014 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/10 ERAF
CPV klasifikators: 
64210000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu ierīkošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 20 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
4 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 18 Jūnijs, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 27 Maijs, 2014 - 10:30