Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/9

Līgumcena: 
189 729,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA"Santa Monica Networks"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 29 Augusts, 2014 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 5 Septembris, 2014 - 11:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/9
CPV klasifikators: 
50332000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas VoIP telefonijas sistēmas uz Cisco CUCM bāzes avārijas bojājumu novēršanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde uz 3 (trijiem) gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 31 Jūlijs, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 19 Jūnijs, 2014 - 15:00