Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/17

Līgumcena: 
23 500,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “Metrika”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 29 Augusts, 2014 - 10:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 19 Septembris, 2014 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/17
CPV klasifikators: 
80530000-8
Iepirkuma priekšmets: 
ITIL apmācības Informācijas centra darbiniekiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 11 Augusts, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 29 Jūlijs, 2014 - 11:15