Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/14

Līgumcena: 
7 958,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “UPS Serviss Centrs”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 14 Augusts, 2014 - 11:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 26 Augusts, 2014 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/14
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Elektronisko sakaru sistēmu rezerves elektrobarošanas akumulatoru iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 8 892,56 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 11 Augusts, 2014 - 14:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 31 Jūlijs, 2014 - 16:00