Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS LR IeM IC 2014/18 ERAF

Līgumcena: 
5 300,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 27 Augusts, 2014 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 10 Oktobris, 2014 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/18 ERAF
CPV klasifikators: 
51611100-9
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju Limbaži un Jelgava antenu–fīderu iekārtu (AFI) montāža
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 5 790,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
45 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 18 Augusts, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 5 Augusts, 2014 - 13:30