Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/15

Līgumcena: 
17 640,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 28 Augusts, 2014 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 16 Septembris, 2014 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/15
CPV klasifikators: 
64214400-3
Iepirkuma priekšmets: 
Divu optisko dzīslu noma Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla vajadzībām uz trim gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 595,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 25 Augusts, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 14 Augusts, 2014 - 16:00