Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/38

Līgumcena: 
16 528,92 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 4 Decembris, 2014 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 11 Decembris, 2014 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/38
CPV klasifikators: 
32420000-3; 50312310-1
Iepirkuma priekšmets: 
CWDM risinājuma ieviešana datu centru Fibre Channel starpsavienojumiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 20 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 1 Decembris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 20 Novembris, 2014 - 15:45