Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/36

Līgumcena: 
29 298,36 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 10 Decembris, 2014 - 13:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 17 Decembris, 2014 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/36
CPV klasifikators: 
72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
No 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim.
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 8 Decembris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 25 Novembris, 2014 - 13:15