Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/35

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/35
CPV klasifikators: 
72611000-6, 72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuvju garantijas apkalpošana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 8 Decembris, 2014 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 26 Novembris, 2014 - 16:15
Papildinformācija: 

Pamatojoties uz apstākļiem, ka vienīgais pretendents, kurš pieteicās dalībai iepirkuma procedūrā neatbilst izvirzītajām atlases prasībām iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu iepirkuma procedūru pārtraukt.