Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/44

Līgumcena: 
24 150,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Stallion”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 16 Decembris, 2014 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 19 Decembris, 2014 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/44
CPV klasifikators: 
72611000-6, 72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 12 Decembris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 1 Decembris, 2014 - 16:15