Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/25

Līgumcena: 
67 032,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Rīga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 26 Marts, 2015 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 1 Aprīlis, 2015 - 14:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/25
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Avaya telekomunikāciju sistēmu atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trijiem) gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 9 Marts, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 5 Janvāris, 2015 - 16:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā,iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek pārcelta no 16.02.2015. plkst.10.00 uz 09.03.2015.plkst.10.00