Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/49

Līgumcena: 
173 400,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “Komerccentrs DATI grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 30 Janvāris, 2015 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 4 Februāris, 2015 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/49
CPV klasifikators: 
72253000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Axios Assyst tehniskais atbalsts, uzturēšana un atjauninājumu piegāde uz 3 (trijiem) gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
173 553,72
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
līdz 2018.gada 31.janvārim
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 27 Janvāris, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 22 Janvāris, 2015 - 16:45
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) rīcībā esošajā lietotāju atbalsta dienesta pakalpojumu un incidentu pieteikumu reģistrēšanas un apstrādes sistēmas Axios Assyst (turpmāk – Sistēma) produktiem, ir nepieciešama to iegāde. Tā kā Sistēmas ražotājs ir korporācijas „Axios Systems plc.” un SIA „Komerccentrs DATI grupa” ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt korporācijas „Axios Assyst produktu uzturēšanas pakalpojumus, t.i. sniegt tehniskā atbalsta un atjauninājumu pakalpojumus, tika pieņemts lēmums uzsākt sarunu procedūru ar SIA „Komerccentrs DATI grupa” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu