Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Pārskats par ieroču īpašniekiem un to īpašumā esošajiem ieročiem

Pārskatā iekļauti dati par IeM Informācijas centra Ieroču reģistrā reģistrētajiem ieroču īpašniekiem, tiem izsniegtajām atļaujām un to īpašumā esošo šaujamieroču skaitu. Statistika tiek gatavota reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi