Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/38

Līgumcena: 
41 712,00
Līguma izpildītājs: 
SIA "IPRO"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 18 Decembris, 2015 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 23 Decembris, 2015 - 13:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/38
CPV klasifikators: 
72611000-6
72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Check Point programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 17 Decembris, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 4 Decembris, 2015 - 11:45