Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/28

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 16 Februāris, 2016 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 17 Februāris, 2016 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/28
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas VoIP telekomunikācijas sistēmas uz Cisco UCM bāzes tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde uz 2 (diviem) gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
24 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 4 Janvāris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 8 Decembris, 2015 - 11:00
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
 
Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz faktu, ka Informācijas centra rīcībā nav pietiekoši līdzekļi līgumsummas apmaksai, lai noslēgtu līgumu ar pretendentu, kurš vienīgais iesniedzis piedāvājumu iepirkuma procedūras ietvaros gadījumā, ja šis pretendents būtu atzīstams par iepirkuma procedūras uzvarētāju.