Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/27

Līgumcena: 
800 000 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "IPRO"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 29 Februāris, 2016 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 4 Marts, 2016 - 12:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/27
CPV klasifikators: 
72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru un šifrēšanas iekārtu modernizēšana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 18 Janvāris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 8 Decembris, 2015 - 11:45