Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/29

Līgumcena: 
10 000 000,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
MOTOROLA Solutions Germany GmbH
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Novembris, 2016 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 14 Novembris, 2016 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/29
CPV klasifikators: 
32000000-3
32510000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija, uzturēšana un tehniskais atbalsts, kā arī gala iekārtu un to aksesuāru iegāde uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 10 000 000,00 EUR (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
5 gadi no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 2 Maijs, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 24 Marts, 2016 - 15:15
Papildinformācija: 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (turpmāk – Centrs), nodrošinot Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas darbības nepārtrauktību un funkcionalitāti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai un uzturēšanai, ir nepieciešams veikt radiosakaru sistēmas specifisko gala iekārtu (radiostacijas) un to aksesuāru iegādi Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm un nodrošināt nepārtrauktu radiosakaru sistēmas centrālās infrastruktūras un bāzes staciju uzturēšanu, kas ietver izmantojamās programmatūras un aparatūras mezglu atjaunošanu.
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēma sākotnēji tika iegādāta un ieviesta ekspluatācijā pamatojoties uz Latvijas valdību 1994.gada 13.maijā noslēgto līgumu par radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone infrastruktūras un 2500 abonentu radiostaciju iegādi Iekšlietu ministrijas vajadzībām. Ar Ministru kabineta 1995.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.14 „Par konkursu vienotas speciālo mobilo radiosakaru sistēmas iekārtu piegādei” tika izveidota iepirkuma komisija, kura organizēja publisko iepirkumu un par uzvarētāju no trīs potenciālajiem piegādātajiem tika atzīts uzņēmums Motorola GmbH, ar kuru tika noslēgts līgums par radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone ASTRO infrastruktūras izbūvi, kura sastāvēja no radiosakaru sistēmas infrastruktūras centrālajām iekārtām, teritoriālajām bāzes stacijām un gala iekārtām (radiostacijām). Attīstība tika turpināta un realizēta uz darbojošās Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone ASTRO tehniskā risinājuma pamata.
2013.gadā, pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piesaisti attiecīgā projekta ietvaros, tika organizēta sarunu procedūra “Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” (id. Nr. IeM IC 2013/23) un noslēgts līgums ar Motorola Solutions Germany GmbH
Iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai ar operatīvo radiosakaru sistēmu Motorola SmartZone ASTRO, kuras infrastruktūra sastāv no radiosakaru sistēmas infrastruktūras centrālajām iekārtām, teritoriālajām bāzes stacijām un gala iekārtām (radiostacijām) un kuras ir ASV korporācijas Motorola Solutions, Inc. ražoto iekārtu un programmatūras tehnoloģiskie risinājumi, no tās ieviešanas brīža valsts ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus Motorola SmartZone ASTRO radiosakaru sistēmas tehniskā risinājuma izveidē, uzturēšanā un modernizācijā.
Tirgus analīzes vērtēšanas rezultātā tika konstatēts, ka uz izpētes brīdi pilnvērtīgu IeM radiosakaru sistēmas modernizāciju spēja veikt vienīgi infrastruktūras un gala iekārtu ražotājs Motorola Solutions Germany GmbH
Ņemot vērā iepriekšminēto, Centrs ir saskaņojis ar Iepirkumu uzraudzības biroju rīkot sarunu procedūru ar uzņēmumu Motorola Solutions Germany GmbH par Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizāciju, uzturēšanu un tehnisko atbalstu, kā arī gala iekārtu un to aksesuāru iegādi uz 5 gadiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu