Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/21

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 30 Augusts, 2018 - 12:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 31 Augusts, 2018 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/21
CPV klasifikators: 
30230000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu, demonstrāciju un multimediju iekārtu iegāde četriem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
2 479 338,84 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 12 Septembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 5 Augusts, 2016 - 16:30
Papildinformācija: 

Visi iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par par neatbilstošiem tehniskās specifikācijas prasībām un izsludinātā iepirkuma procedūru ir izbeigta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu (likuma redakcija spēkā no 01.07.2016. līdz 28.02.2017.). Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta sestās daļas 5.punktam (likuma redakcija spēkā no 01.06.2018.) pasūtītājs plāno uzsākt konkursa procedūru ar sarunām nepublicējot paziņojumu par līgumu.