Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/24

Līgumcena: 
32 000,00 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Analytica
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 1 Septembris, 2016 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 16 Septembris, 2016 - 15:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/24
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
IKT pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 23 Augusts, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 11 Augusts, 2016 - 14:00
Papildinformācija: