Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/25

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/25
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 17 Oktobris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 24 Augusts, 2016 - 16:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo nolikumā, tehniskajā specifikācijā un līguma projektā ir jāveic būtiski grozījumi.