Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/28

Līgumcena: 
39 510,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „Belam-Rīga”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 9 Septembris, 2016 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 18 Oktobris, 2016 - 15:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/28
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
eCall izsaukuma rezervēšanas tehniskā risinājuma piegāde, integrēšana ar esošo 112 zvanu centra platformu un eCall funkcionālo testu veikšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 5 Septembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 25 Augusts, 2016 - 15:15
Papildinformācija: