Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/31

Līgumcena: 
12385,74 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Tomega"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 3 Oktobris, 2016 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 19 Oktobris, 2016 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/31
CPV klasifikators: 
30191400-8
Iepirkuma priekšmets: 
Cieto disku smalcinātāja iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 12 400,009 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 30 Septembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 19 Septembris, 2016 - 16:15