Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/33

Līgumcena: 
2 479 338,84 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Datakom
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 29 Jūnijs, 2017 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 18 Septembris, 2017 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/33
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 3 000 000 euro (ieskaitot PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši no vispārīgās vienošanās parakstīšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 15 Novembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 19 Septembris, 2016 - 16:30
Papildinformācija: