Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/34

Līgumcena: 
Līdz 41 999 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA IB Serviss
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 12 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 27 Oktobris, 2016 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/34
CPV klasifikators: 
30232000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 7 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 26 Septembris, 2016 - 15:00
Papildinformācija: