Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/27

Līgumcena: 
204 855,81 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Belam-Rīga”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Februāris, 2017 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Februāris, 2017 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/27
CPV klasifikators: 
51612000-5
32323500-8
45111100-9
Iepirkuma priekšmets: 
Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2017.gada 15.septembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 30 Novembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 6 Oktobris, 2016 - 16:15
Papildinformācija: