Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/35

Līgumcena: 
34440,00 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA ABC Software
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 4 Novembris, 2016 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 15 Decembris, 2016 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/35
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 34 584 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
6 mēneši no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 28 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 17 Oktobris, 2016 - 14:45
Papildinformācija: