Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/2

Līgumcena: 
32 400,00 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA DAN Communications
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Februāris, 2017 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 28 Februāris, 2017 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/2
CPV klasifikators: 
50000000-5
2500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Siemens ciparu mikroviļņu sistēmas SRA- L, SRAL-XD un kanālu blīvēšanas iekārtu FMX/CMX avārijas bojājumu novēršana uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 32 400,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 23 Janvāris, 2017 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 12 Janvāris, 2017 - 14:00