Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/1

Līgumcena: 
1. daļai - 96 000,00 EUR bez PVN, 2.daļai - 19 800,00 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
1.daļai - SIA Lattelecom, 2.daļa - VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 23 Februāris, 2017 - 15:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 23 Februāris, 2017 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/1
CPV klasifikators: 
64214400-3
Iepirkuma priekšmets: 
Optisko dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla objektiem Rīgas pilsētā uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļas
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
1.iepirkuma daļai 60 mēneši; 2.iepirkuma daļai 55 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 13 Februāris, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 13 Janvāris, 2017 - 15:30
Papildinformācija: 

Lēmums pieņemts:
Par pirmo daļu - 21.02.2017.
Par otro daļu - 23.02.2017.