Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/5

Līgumcena: 
27 428,33 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “IPRO”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 25 Maijs, 2017 - 13:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 6 Jūnijs, 2017 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Māris Harčenko, tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/5
CPV klasifikators: 
32413100-2
72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Interneta tīkla maršrutētāja modernizēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 40 600,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 10 Maijs, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 24 Aprīlis, 2017 - 16:15