Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/7

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 4 Jūlijs, 2017 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 10 Jūlijs, 2017 - 08:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Māris Harčenko, tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/7
CPV klasifikators: 
32323500-8
51314000-6
51612000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1 239 669,42 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 13 Jūlijs, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 26 Maijs, 2017 - 16:30
Papildinformācija: 

Iepirkums tiek pātraukts, jo iepirkuma nolikumā jāveic būtiski grozījumi.